Project Description

NATUREN

Sverige är fantastiskt. Vårt land består av enorma areal med skog, sjöar, skärgårdar och fjäll. Våra relativt små storstäder har stora friluftsområden på kort avstånd från innerstäderna. Och vår natur är ofarlig! Du löper ingen risk att bli uppäten eller att dricka giftigt vatten.

Visst kan du gå vilse men i regel finns det telefontäckning någonstans på vägen. Ändå är det många som knappt satt sin fot i en skog eller bortom liften på ett fjäll. Hur kommer det sig? En del av förklaringen kan vara att många idag saknar förebilder med rätt kunskap och intresse, och inte vågar sig ut. Men då missas viktiga saker i livet.

All kunskap vi har, delar vi med oss! Vi lär genom att uppleva!

MUSHER CAMP

HITTA DITT ÄVENTYR