OM MUSHING CAMP

VÅR VISION ÄR ATT SKAPA MUSH!

ÄVENTYRS

CAMP –
FÖR UNGDOMAR

Bakgrund och mål

MUSHING CAMP startades under våren 2020, som ett initiativ för att göra natur och äventyr genom draghundar tillgängliga för ungdomar där rörelse och kraft framåt behövs. MUSHING CAMP har genomförts som ett Pro Bono projekt med målet att lanseras under hösten 2020. Fjälläventyr är medgrundare och pelaren i Mushing Camps verksamhet. Vid sidan av Fjälläventyr har ett antal kloka vuxna som barnläkare, psykologer och andra som möter barn och ungdomar i vardagen funnits med och stöttat resan framåt. 

MUSHING CAMP har haft som mål att ungdomar skall hitta naturlig rörelse och uppnå hälsa genom Mush. Att Mush, rörelse och kraft framåt skall finnas när man kommer hem efter ett Camp. Att inspirera ungdomar att låna grannens hund, utforska naturen på hemmaplan osv. Att den viktigaste träningsvärken sitter i skrattmusklerna, genom upplevelsen, i äventyret. Under ett Camp är vårt mål att mobiltelefonen skall bli ointressant och upplevelsen ge utrymme för naturliga samtal i ett naturligt samtalsrum. 

I spåren av Covid-19 och med vetskap om hur många ungdomar som mår dåligt var det helt enkelt läge att göra något mer än dom äventyr som finns för Sälens vanliga och ovanliga gäster.

Mål & vision

Vår vision är att skapa Mush!

Visionen och målet är att skapa rörelse och kraft framåt, -Mush, i ett så tidigt skede som möjligt för ungdomar. Att vända en negativ utveckling. Ett äventyr där naturen är vårt naturläkemedel med naturliga samtal i ett naturligt samtalsrum. Att efter ett CAMP ska ungdomen kunna starta en resa på hemmaplan där även föräldern är i centrum för Mush.

Rörelse och Mush är målet oavsett vilket CAMP vi genomför. Där rörelse i ett naturligt sammanhang med draghunden är i centrum.

Genom samverkan mellan olika kompetenser som äventyrsguider, mentala guider samt näringsliv och stiftelser skapas en unik plattform för Mush!

Vårt drömspann

MUSHING CAMP söker efter sponsorer och stiftelser som antingen kan stödja enskilda ungdomar eller direkt sponsorskap för dom CAMP som genomförs. Att plånboken inte skall vara det omedelbara hindret för en ungdom.

Kontakta oss gärna om det finns ett intresse av att veta mer om hur Ni skulle kunna bidra till att fler ungdomar hittar en startplats för rörelse och kunna starta ett nytt äventyr i livet.

PRESSMEDDELANDE – MUSHING CAMP FÖR MENTAL HÄLSA

Varför är det så mycket enklare att få hjälp när du bryter ett ben, eller går vilse på fjället, än när du mår psykiskt dåligt? Hur gör du som förälder, närstående eller kompis när en ungdom drabbas av psykisk ohälsa? Som förälder möter du köer och lyckas kanske få ett bokat samtal om en månad eller två, ofta med en uppföljning om ytterligare en månad fram i tiden. Tiden går, men ofta är det ont om tid när en ungdom behöver hjälp. Risken att komma mer vilse ökar.

I höst lanserar vi Mushing Camp i Sälen – ett sätt för ungdomar att mötas och stärkas genom ett sammanhang där slädhundar och äventyr möjliggör ett nytt samtalsrum. Med fysisk aktivitet, närhet till draghundar, natur och kloka vuxna strävar Mushing Camp efter att skapa en stärkt mental hälsa för ungdomar. En vändning för livet, en verktygslåda för fortsatt förbättring eller en paus från vardagens tankar genom äventyr.

Vi kallar det ”Mush”.

– Vi vill skapa rörelse och riktning för ungdomen genom hundarnas glädje och kärlek till rörelse. Genom äventyr skapar vi ett enkelt och naturligt naturläkemedel som finns överallt runt oss, säger Leo Berndtson, initiativtagare till projektet. –Mushing Camp handlar om att samla personer med kunskap om mental hälsa och kunskap om rörelse, äventyr och draghundar. Ett samarbete mellan trygga och kompetenta fjällguider som vi kallar äventyrs-Mushers och mentala Mushers, som psykologer och andra kloka vuxna som möter ungdomar i vardagen. Kombinationen av två världar som varje dag möter och jobbar med ungdomar och äventyr. Vi vill också att ungdomar stöttar och guidar ungdomar. – I det finns det en enorm kraft, fortsätter han.

Ordet ”Mush” används av hundspannsförare för att frammana drag i hundarna. Det kommer från franskans Marche och fick sin innebörd i samband med det moderna hundspannets födelse i Nordamerika under 1800-talet. Musher och Mushing handlar om arbetet och kontakten med hundarna i ett hundspann, och om rörelse framåt.

MUSHING CAMP genomförs tillsammans med guideföretaget Fjälläventyr i Sälen som guidat turister i fjällen sedan 1976 med hundspann, skidor, till fots, på cykel och mer sentida med packrafts och med klätterutrustning. Varje år passerar tiotals elever från vitt skilda utbildningar genom företaget, och många har gått vidare inom guideyrket hos Fjälläventyr eller annorstädes.

– Vi vill byta ut det vanliga samtalsrummet mot en vecka där samtalet istället är mitt ibland oss, omgivna av våra draghundar, äventyr och i en inspirerande miljö. Där ungdomar får bryta sina mönster, få perspektiv och nya stärkande erfarenheter. Enkla verktyg som en ungdom kan fortsätta med på hemmaplan med vetskap om att man inte är ensam om att flyga under radarn, säger Ludwig Lind, VD och guide på Fjälläventyr. – Under veckan lär vi oss att paddla packraft, cykla i skog och mark, klättra, vandra i en nationalpark, sova under bar himmel eller i en kåta och såklart träna och köra våra draghundar. Vi avslutar veckan med att alla moment kommer ihop i det stora äventyret. En praktisk och mental verktygslåda att ta med sig hem för att fortsätta skapa drag och Mush, fortsätter han.

MUSHING CAMP är ett Pro Bono projekt som lanseras under hösten 2020. Ett projekt skapat utifrån ungdom och förälder tillsammans läkare, psykologer, sjukgymnaster och framförallt kloka vuxna, tillsammans med företaget Fjälläventyr i Sälen. Ett projekt som föddes och skapades mitt under brinnande pandemi och riktlinjer om social distans. När Mush och att bryta social isolering är vad vårt camp handlar om.

– Med erfarna guider och 85 draghundar vill vi skapa Mush!,  säger Leo Berndtson. – Genom hundarna kan vi hitta leenden, samtal, rörelse, gemenskap och värmen runt en lägereld. Kanske bara det enkla att för en stund kliva ur jobbiga tankar och veta att jag inte är ensam i hur jag mår. Rörelse och att skifta en tanke med naturliga samtal där draghunden skapar ”Mush”, rörelse framåt. Det naturliga naturläkemedlet i naturens samtalsrum, fortsätter han.

Kontaktuppgifter

Ludwig Lind

Ludwig Lind är uppvuxen på hästryggen men sadlade om till hundspann. Efternamnet klingar bekant om man vet historien om Lindvallen. Ludwig är passionerad musher sedan 1986, utbildad coach och Wilderness first responder. Ludwig är också en duktig fotograf, klättrare, skidåkare, cyklist och kock. Ludwig Lind brinner för att fler ungdomar skall få möjligheten att genom äventyr och hunden hitta naturens kraft i det enkla äventyret som kan fortsätta hemma.

Ludwig Lind, VD Fjälläventyr

070 264 09 21

Fäbodvägen 10

780 67 Sälenludwig@fjallaventyr.com

www.fjallaventyr.com

 

MUSHING CAMP söker kloka företagare

Vi har verktygen och miljön för att skapa meningsfull förändring. Men vi behöver hjälp av näringslivet för att kunna erbjuda MUSHING CAMP till flera ungdomar. Vi vill hitta företag och organisationer som kan hjälpa oss till målet att deltagandet på ett Camp inte faller på plånboken.

Ludwig Lind är uppvuxen på hästryggen men sadlade om till hundspann. Efternamnet klingar bekant om man vet historien om Lindvallen. Ludwig är passionerad musher sedan 1986, utbildad coach och Wilderness first responder. Ludwig är också en duktig fotograf, klättrare, skidåkare, cyklist och kock.

LUDWIG LIND, FJÄLLÄVENTYR
Björn Olsson är en passionerad bergscyklist som brinner för att visa norra Europas finaste stigar, och att locka nya utövare till mountainbikesporten. Sentida paddelnörd och isklättrare, men får han välja står han helst på hundspannet. Björn är också utbildad till Wilderness first responder.
Björn Olsson, FJÄLLÄVENTYR

Ida Thomstad driver ett coaching- och aktivitetsföretag, Turnaround, i Norge sedan flera år. Ett av projekten i Norge är Veien Tilbake, en chans för människor med kriminell bakgrund att finna vägen tillbaka till samhället. Idas passion är klättring både sommar och vinter och är en mycket duktig skidåkare, cyklist och muscher.

IDA THOMSTAD, FJÄLLÄVENTYR